måndag 15 april 2013

Vååre i Pedäsi

Som förr om åårä 
komber ååter våårä 
blååsand från än varmare zoon 
taatsä ti dråppar 
all skranglo tåppar 
gröönskar på pälargoon 
Fågla ti vääsnas värr än di bruuk 
tsänslona vaar så öim å så mjuuk 
onga åm kvälda sväittas ondi fällda 
knälldär å foodrar struuk. 

Kansje vi prooar 
mang sårttäs skooar 
fön e vaar tårtt på bakka än daag. 
Snuuo ska bräkk ås 
hoosto ska knäkk ås 
bäinä vaar mjuuk å svaag. 
Men om vi gaar åt Fäboda til 
krååko ho slåår i stjye sin drill. 
Takkona lambar 
äinriisi dambar 
tsänga vaar yyr å vill. 

Driivona löisis 
Remso ho pöisis 
vattni hä stuuar upp i all diik. 
Iisa ti blåkknar 
pimplarä dråkknar 
fast i än grunnän viik. 
Men saan ti nåågra som lämnar kvaar 
bär uut motoorä siin som di haar. 
Lägger döm i bååta som är roti i nååta 
puustar å svär å draar.

Daga vaar länger
nääträ vaar tränger
snart siir a duuni runt uuta äld.
Hööger å hööger
soolä ho hänger
äin meter minst var kväld
Gräsi he fröudas räj vi var knuut
kuuddona röutar räj å vil uut.
Stinn vaar i haga
juuri ondi maga
böndrä vaar nöjd ti sluut.


Dikten ovan är skriven av Erik Sundholm och den sjunges med "Vårvindar friska"-melodin på pedesidialekt. Den handlar om våren.

Jag sökte efter en lista som jag har över olika bockningstyper när det gäller armeringsstål och så hittade jag den här istället... vad det nu är. Jag ritade den (tydligen) på en lektion i betongteknik någongång ifjol... Eller så har den krupit in i min betongmapp av sig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar