lördag 22 december 2012

He händ på ha tiin tå Quirinius va ha som bistämd i Syrien, å he va tå som i kom från tzejsar Augustus et allihop i hejla vääde sko läta se skattskrivas. He jik ut på ti rist i bomärtzi sett på in listo som i saan sko ga’as ett tå i sko bitalas skatt. Tå var i så, et allihop sko faa ti ha staan vannifrån di va hejm så Josef som släktast på David å termee haft röötre siin i Betlehem, foor tii, allt från Nasaret upp ti Judeen ti Betlehem. Mee se haft a Maria som a sko dzift se mee å som vänta båån.

Såläng di va i Betlehem sko o fööd å ho föödd in pojk. Ho linda in a å laa a i in jito. He finnsta nämligen int na ryym åt döm naadestans.

Tär i byyji lååg i na fååraherda å vakta juure siin om natte. Tå mittiallt sto in Herrens ängel mitt framåföri och he bara lyyst åkring döm å ti vart alldejlis til se åv föfäran. Ängeln sa åt döm: ”Iis int-in va rädd. Ja komber me bådi om in stooran glädje som ska räck åt vainda ejn. Ida’ ar in frälsar vaari föödd åt äär i Davidas staan å ha e Messias, Herren. Ni ska skåda ett ett lihhli båån som ligge linda i in jito.” Mittiallt va i fullt åv ängla som sjungd å prisa Gud.

”Ära åt Gud i höjde å leta i vaa friid på joole åt all som a a väld ut!”

Tå ängla haft firi tiibak upp ti himle sa dömte heerda åt varaar: ”Nå, noo måst vi jo faa ti Betlehem å skåda va i ritti e som Herren a leta ås få veta.” Ti håsa iväg å likväl hitta di Maria å Josef å et lihhli båån som lå i in jito. Tå di hadd siitt i birätta di va di haft höört om bååni. Allihop som hört åpåå vart förundra ivi va di haft sakt. Maria, ho too allt til se å bigrunda i jyyft i hjärta sett. Herda foo tibak å tacka Gud fö allt som di haft siitt å för et he va prisis så som he haft vaari sakt et i sko vaa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar